Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności z Internetem w środowisku naukowym. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z usługi mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam zarówno w Polsce jak i za granicą.

Usługa jest dostępna w Polsce poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER.

Użytkownik usługi eduroam łącząc się z Internetem w gościnnej jednostce podczas autoryzacji używa parametrów logowania ze swojej jednostki macierzystej. Możliwe jest to dzięki rozbudowanemu systemowi uwierzytelniania 802.1X.

Logowanie do sieci eduroam jest rejestrowane.

eduroam jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA i jest skrótem od educational roaming - inicjatywy, która wyrosła z działań europejskich akademickich sieci komputerowych.